Search
Generic filters
Filter by קטגוריות מוצרים

תחזוקת מתקני משחקים

תחזוקת מתקני משחקים

מעוניינים בתחזוקת מתקני משחקים?
אורן מתקני משחקים מבצעת את כל שלבי תחזוקת מתקני משחקים:

  1. בדיקת ליקויים והגשת דו”ח.
  2. שיפוץ ותיקון ליקויים קיימים.
  3. אישור מכון התקנים הישראלי בהתאם לתקן 1498 למתקני משחקים.
  4. תחזוקה חודשית למתקני משחקים.

להזמנת תחזוקה למתקני משחקים לחצו כאן

 

מידע כללי:

 

תחזוקת מתקני משחקים מחויבת ע”פ חוק.
משרד התמ”ת מבצע בדיקות ברשויות מונציפאליות בדרישה לאחזקה חברת מתחזקת למתקני משחקים.

אחזקת מתקני משחקים הינה באישור מכון התקנים הישראלי ומבוצעת ע”י מתחזקים שעברו קורס,
והוכשרו לביצוע בדיקות חודשיות למתקני משחקים.
תחזוקה חודשית למתקני משחקים – תחזוקת מתקני משחקים מבצעים פעם בחודש.
תחזוקה שנתית למתקני משחקים – תחזוקת מתקני משחקים + אישור מכון התקנים הישראלי מבצעים פעם בשנה.

במהלך התחזוקה מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. בדיקה חזותית למתקני משחקים תוך איתור ליקויים.
 2. שיפוץ מתקני משחקים וכן טיפול בליקויים הקיימים.
 3. בדיקה חוזרת שאכן לא אותרו ליקויים נוספים.
 4. מילוי דוח בדיקה וחתימה על חוסר ליקויים ואישור מתקני משחקים בטוחים לשימוש.
 

דגשים לתחזוקה חודשית למתקני משחקים:

 

מבנה – מתקן מושלם והעדר חלקים ממנו.
אמצעי חיבור – העדר אמצעי חיבור אשר גורמים להתרופפות החלקים.
יסודות – בליטת היסוד מעל הקרקע וחופש בין היסוד לקרקע.
שרשראות – חוליות מחוברות, תקינות, חזקות וללא שחיקה מלאה.
חבלים – שלמים וללא קרעים, פגמים או חתוכים מהשחתה.
חלקים נעים – ( כגון נדנדות,קרוסלות) – העדר חומר סיכה,פגם בתנועה, חופש או היתפסות יתר.
כיסוי משטחים מתחת למתקנים – העדר כיסוי וניקיון הכיסוי.

 

דגשים לתחזוקה תקופתית למתקני משחקים:

 

מבנה – עיקולים, סדקים, עיוותים, שברים וכו’.
אמצעי חיבור – העדר אמצעי חיבור, העדר ברגים, התרופפות חיבורים, בליטות וחדויות.
גימור פני השטח – חלודה או שיתוך אחר, חוסר ציפוי מגן, סדקים או חריצים.
קצוות/פינות – נקודות חדות, בליטות, קצוות מחודדים.
חלקים נעים – העדר חומר סיכה, שחיקת מיסבים(לאגרים), חופש או היתפסות יתר,
פגם בתנועה, רעש צורם ומופרז, חוסר מכסים.
אמצעי עלייה – העדר שלבים בסולמות או מדרגות וכן שברים או התרופפות.
מעקי יד – חוסר מעקי יד, שברים, כיפופים, התרופפות.
שרשראות – סימני שיתוך, נקודות חדות, סדקים והתרופפות בחיבורים, שחיקה.
מושבים – חוסר במושבים, מושבים פגומים, התרופפות בחיבורים.
כבלים – תקינים ומתוחים בהתאם לדרישות.
כיסוי משטחים מתחת ומסביב למתקנים – העדר, ניקיון, חוסר.
יסודות – בולטים, קיימת תזוזה וחופש בין היסוד לקרקע.
חלקי עץ – ריקבון, חרקים, סדקים עמוקים.
חבלים – השחתה ושחיקה.

זכרו: תחזוקת מתקני משחקים היא לא משחק ילדים!

קרא עוד על שיפוץ מתקני משחקים – לחץ כאן

דילוג לתוכן