Search
Generic filters
Filter by קטגוריות מוצרים

דו”ח בדיקה ופירוט ליקויים

מעוניינים לקבל תו תקן לגן משחקים?
חייבים דו”ח בדיקה ופירוט ליקויים!

כחלק מקבלת תו תקן לגן משחקים,
נדרש לבצע בדיקה מקיפה לתקינות המתקנים.

שלב ראשון:
רישום המתקנים הנמצאים בגן משחקים.

שלב שני:
בדיקת תקינות לכל אחד מהמתקנים.

שלב שלישי:
רישום הליקויים שנמצאו בגן משחקים.

מצורפת דוגמא של דו”ח גן משחקים עם ליקויים:

מתקן מספר 1: מתקן משולב.
המתקן מכיל 1 מגדל טיפוס.
מגדל מספר 1 – משטח גובה 180 ס”מ מפני הקרקע מעוגן לקרקע על 4 עמודי עץ.

אל המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

מגדל מספר 1:
סולם עץ אנכי.
משטח טיפוס עם חבל עזר.
מגלשה מפותלת עם כניסה מחופה מפיברגלס.
מגלשה ישרה מפיברגלס.

בחלקו העליון של המגדל מותקן גגון.
 
 
 
מתקן מספר 2: מתקן משולב.
המתקן מכיל 1 מגדל טיפוס.
מגדל מספר 1 – משטח גובה 90 ס”מ מפני הקרקע מעוגן לקרקע על 8 עמודי עץ.

אל המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

מגדל מספר 1:
סולם מתכת צורני.
משטח טיפוס עם חבל עזר.
מגלשה ישרה מפיברגלס.
גרם מדרגות מעץ.
לצד המגדל מחוברת חצובה מעץ שלקורתה העליונה מחובר מושב בוגרים בעזרת שרשראות תילוי.
לחלק מהמגדל (באיזור המגלשה) קיים גגון.
 
 
 
מתקן מספר 3: חצובת נדנדות.
לקורתה העליונה של חצובת מתכת הנעוצה בקרקע,
מחוברים שני מושבי עריסה בעזרת שרשראות ומערכת מסוב.
 
 
 
מתקן מספר 4: עלה ורד.
עלה ורד לשני משתמשים בקצותיו צמיגים נעוצים בקרקע לשיגוך הולם.
 
 
 
מתקן מספר 5: דמות קפיץ שפן.
מושב סגור לפעוטות בצורת שפן מותקן על קפיץ ספירלי הנעוץ בקרקע.
 
 
 
מתקן מספר 6: דמות קפיץ כלב.
מושב בצורת כלב מותקן על קפיץ ספירלי הנעוץ בקרקע.
 
 
 
מתקן מספר 7: גל רץ.
 
 
 
מתקן מספר 8 : בית בובות.
דילוג לתוכן