Search
Generic filters
Filter by קטגוריות מוצרים

מתקן משחקים מעץ שקמה - 1114

מתקן משחקים מעץ שקמה

מידע אודות מתקן משחקים מעץ – שקמה – 1114:
גודל שטח נדרש – כולל מרחקי בטיחות: 11.5 מ’ *14.5 מ’

תיאור המתקן:
4 מגדלים מדורגים מעץ.

1.מגדל בגובה 0.9 מ’ + גגון הכולל:
סולם עלייה למגדל.
מגלשה ישרה באורך 2 מ’.
גשר שרשראות באורך 2 מ’.

2.מגדל בגובה 1.40 מ’ + גגון הכולל:
סולם עלייה למגדל.
קיר טיפוס חבל.
מנהרת זחילה מפח מנוקב באורך 2 מ’.

3.מגדל בגובה 1.70 מ’ + גגון הכולל:
סולם עלייה למגדל.
סולם אופקי.
גשר קשיח באורך 2 מ’.

4.מגדל בגובה 1.80 מ’ + גגון הכולל:
מגלשת צינור מפלסטיק – 4 חלקים.
מגלשה ספירלית.

הערהלשטחים הגדולים מ – 150 מ”ר נדרש להתקין משטח עלייה עם נגישות לנכים.

מוצרים קשורים

דילוג לתוכן