Search
Generic filters
Filter by קטגוריות מוצרים

מתקן משחקים מעץ – רותם - 1113

מתקן משחקים מעץ – רותם

מידע אודות מתקן משחקים מעץ – רותם – 1113:
גודל שטח נדרש – כולל מרחקי בטיחות: 15 מ’ * 15.5 מ‘.

תיאור המתקן:
4 מגדלים מדורגים מעץ.

1.מגדל בגובה 1.0 מ’ + גגון הכולל:
סולם עלייה למגדל.
מגלשת צינור – 3 חלקים.
גשר קשיח באורך 2 מ’.

2.מגדל בגובה 1.40 מ’ + גגון הכולל:
קיר טיפוס חבל.
גשר שרשראות באורך 2 מ’.

3.מגדל בגובה 1.50 מ’ + גגון הכולל:
מגלשה גלית באורך 4 מ’.
סולם אנכי.
מנהרת זחילה מפח מנוקב באורך 2 מ’.

4.מגדל בגובה 1.80 מ’ + גגון הכולל:
מגלשה ישרה באורך 4 מ’.
סולם עלייה למגדל.
מגלשה ספירלית.

הערהלשטחים הגדולים מ – 150 מ”ר נדרש להתקין משטח עלייה עם נגישות לנכים.

מוצרים קשורים

דילוג לתוכן