Search
Generic filters
Filter by קטגוריות מוצרים

מתקן כושר ציבורי משושה לאימון פונקציונלי

מתקן כושר ציבורי משושה לאימון פונקציונלי

מידע אודות מתקן כושר ציבורי משושה לאימון פונקציונלי – LA-CRFT-17:
תיאור המתקן:
מתקן כושר המשלב מס’ מתקנים לחיזוק ועבודה על שרירים שונים:

עמדה מספר 1 – ספת בטן – הוראות שימוש:
1. שכב על המיטה כאשר גבך על המיטה,
2. הכנס רגליך מתחת למוטות כמו בתמונה.
3. החל לעבוד.

עמדה מספר 2 – עבודה על בטן תחתונה – הוראות שימוש:
1. עמוד בין המקבילים עם הגב למכשיר
2. אחוז בידית האחיזה
3. הישען לאחור והרם את רגליך בזוית של 90 מעלות.

עמדה מספר 3 – אימון ברצועות התנגדות TRX – הוראות שימוש:
1. תלה את הרצועות בחלקו התחתון של המתקן ובמקומות המיועדים לכך.
2. בצע אימון כנגד התנגדות הרצועות.

עמדה מספר 4 – מתקן מתח – הוראות שימוש:
1. אחוז במוט האופקי.
2. התחל לעלות ולרדת בצורה מבוקרת.

עמדה מספר 5 – מתקן מתח רחב/צר – הוראות שימוש:
1. אחוז במוט האופקי.
2. התחל לעלות ולרדת בצורה מבוקרת.

עמדה מספר 6 – סולם הליכת קופים – הוראות שימוש:
1. אחוז במוט האופקי של הסולם.
2. החל ללכת בשלבי הסולם.

סדרת מתקני כושר ציבוריים
BLUE PARK

מוצרים קשורים

דילוג לתוכן