Search
Generic filters
Filter by קטגוריות מוצרים

ריהוט לפארק כלבים

שילוט מומלץ לפארק כלבים:

תושבים יקרים, המתחם נבנה עבורכם ועבור כלבכם,
אנא שמרו על המתחם מתקניו וניקיונו ונהגו בהתאם להוראות:

  • השימוש בפארק לכלבים ובמתקניו הוא באחריות בעלי הכלבים בלבד.
  • הכניסה מותרת לכלבים מחוסנים המוחזקים ברישיון בלבד.
  • ניתן לשחרר את הכלבים באחריות הבעלים.
  • אין להכניס כלבים מסוכנים או/ו תוקפנים.ה. אין להכניס כלבות בתקופת הייחום.
  • יש לוודא שהשערים החיצוניים סגור בעת שחרור הכלב.
  • יש לאסוף את צרכי הכלבים ולהשליכם לפח האשפה.
  • יש להשקות האת הכלבים בברזיה המיועדת לכך בלבד.הנאה מרובה לכם ולכלבכם.
דילוג לתוכן