Search
Generic filters
Filter by קטגוריות מוצרים

מהו תו תקן ישראלי / אירופאי?

מהו תו תקן? למה תו תקן?

 

תו תקן הינו תו המציין כי המוצרים המסומנים מתאימים לדרישות התקנים החלים על המוצר.

 

תו תקן נותן סימן ללקוחות כי המוצרים איכותיים ובטיחותיים לשימוש.

תו תקן ניתן ע”י גורם מוסמך, ממלכתי ובלתי תלוי.

תו תקן מודבק כחותם כי המוצרים מאושרים ומתאימים לדרישות התקנים.

 

תו תקן משמש כבקרת איכות למוצרים מקבלים ודומים בעולם.

תו תקן הינו כלי עזר קל ונוח ליצרנים ולצרכנים לרכוש מוצרים ונותן מימד נוסף לשיקולי הבחירה במוצר וביצרן.

 

תו תקן מסיע ליצרנים ע”י שימור הרמה והמוניטין.

תו תקן מעניק יתרון יחסי לעומת יצרנים אחרים אשר אינם מאושרים לסימון מוצריהם בתו התקן.

תו תקן עוזר לשפר את המוצרים ולהתאימם לדרישות בין לאומיות.

תו תקן מאפשר להשתתפות במכרזים של מוסדות וגופים גדולים.

 
תו תקן ישראלי | אישור מכון התקנים | מכון התקני הישראלי | תו תקן 1498 | תקן איזו 9001 | תקן אירופאי
תו תקן ישראלי - מכון התקנים הישראלי
תו תקן ישראלי | אישור מכון התקנים | מכון התקני הישראלי | תו תקן 1498 | תקן איזו 9001 | תקן אירופאי
תו תקן אירופאי TUV
: תו תקן ישראלי | אישור מכון התקנים | מכון התקני הישראלי | תו תקן 1498 | תקן איזו 9001 | תקן אירופאי
תו תקן ישראלי - ISO 9001:2000
תו תקן ישראלי | אישור מכון התקנים | מכון התקני הישראלי | תו תקן 1498 | תקן איזו 9001 | תקן אירופאי
דוגמא לאישור מכון התקנים ישראלי
דילוג לתוכן