Search
Generic filters
Filter by קטגוריות מוצרים

תחזוקת מתקני ספורט

מעוניינים בתחזוקת מתקני ספורט? עכשיו באורן מתקני משחקים!
תחזוקת מתקני ספורט בהתאם לדרישות מכון התקנים הישראלי תקן 1497.

שיפוץ מתקני ספורט כולל:

  1. בדיקת תקינות והגשת דוח ממכון התקנים הישראלי תקן 1497.
  2. ביצוע שיפוץ ותיקון ליקויים בהתאם לדוח.
  3. הגשת דוח מאושר ממכון התקנים הישראלי תקן 1497.
  4. תחזוקה חודשית למתקני ספורט.

 

 

על פי מכון התקנים הישראלי תקן 1497 מתקני ספורט:
” ת”י 1497 , הוא תקן חדש ייעודי למתקנים חיצוניים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה.
התקן מבוסס על התקן הצרפתי AFNOR XP 52-904 ומכבד את התקינה האירופאית.
התקן מפרט את דרישות הבטיחות הכלליות ושיטות הבדיקה עבור מתקנים לפעילות גופנית בפארקים.
התקן מפרט אילו מתקנים נכללים תחת בדיקותיו, מהו מרחב הפעילות התקין למתקן,
נגישות המתקנים, רכיבי הגנה על מנגנוני המתקנים, מרווחים מותרים/אסורים מהקרקע, ניהול בטיחות ואחזקת המתקנים”.

 

 

להזמנת תחזוקת מתקני ספורט לחצו כאן
דילוג לתוכן