Search
Generic filters
Filter by קטגוריות מוצרים

שיפוץ מתקני ספורט

מעוניינים בשיפוץ מתקני ספורט?
עכשיו באורן מתקני משחקים!
שיפוץ מתקני ספורט בהתאם לדרישות מכון התקנים הישראלי תקן 1497.

בהתאם לדרישות מכון התקנים למתקנים חיצוניים לפעילות גופנית,
חובה לבצע תחזוקת מתקני ספורט.
על מנת לשמור על מתקני ספורט תקניים,
נדרש לבצע שיפוץתיקון ליקויים ותחזוקה חודשית ושנתית למתקני ספורט.

שיפוץ מתקני ספורט כולל:

  1. בדיקת תקינות והגשת דוח ממכון התקנים הישראלי תקן 1497.
  2. ביצוע שיפוץ ותיקון ליקויים בהתאם לדוח.
  3. הגשת דוח מאושר ממכון התקנים הישראלי תקן 1497.
  4. תחזוקה חודשית למתקני ספורט.
 

על פי מכון התקנים הישראלי תקן 1497 מתקני ספורט:
” ת”י 1497 , הוא תקן חדש ייעודי למתקנים חיצוניים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה.
התקן מבוסס על התקן הצרפתי AFNOR XP 52-904 ומכבד את התקינה האירופאית.
התקן מפרט את דרישות הבטיחות הכלליות ושיטות הבדיקה עבור מתקנים לפעילות גופנית בפארקים.
התקן מפרט אילו מתקנים נכללים תחת בדיקותיו, מהו מרחב הפעילות התקין למתקן,
נגישות המתקנים, רכיבי הגנה על מנגנוני המתקנים, מרווחים מותרים/אסורים מהקרקע, ניהול בטיחות ואחזקת המתקנים”.

 

להצעת מחיר לשיפוץ מתקני ספורט לחצו כאן

 
 
 

דוגמא לפני שיפוץ מתקן ספורט:

1.מושב ישיבה – הליקוי: חלק שבור.
2.משענת גב – הליקוי: חלק שבור.

התיקון: החלפת חלקים.

לאחר שיפוץ מתקן ספורט:

שיפוץ מתקני כושר - לאחר תיקון מושב ישיבה ומשענת גב
דילוג לתוכן