Search
Generic filters
Filter by קטגוריות מוצרים

בדיקת בטיחות לגן משחקים

חוות דעת בנושא: בטיחות גן משחקים:

לצורך בחינה של ההיבטים הבטיחותיים בגן המשחקים,
יש להגיע למקום גן המשחקים ולערוך בו בדיקות ומדידות.
יש להתייחס בבדיקת הגן, לחוקים ולתקנות המתייחסים לגן המשחקים, למיקומו ולסביבתו:

התקן המחייב למתקני משחקים הינו – תו תקן ישראלי מס 1498.

במידה והגן צמוד או סמוך לבמקום בו מוצב צובר גז גלוי או תת קרקעי יש להתייחס ל:

חוק הגז (בטיחות ורישוי) התשמ”ט – 1989
חוק משק הגז.
צו הגז (בטיחות ורישוי) התשע”א – 2011

בדוגמא הנ”ל נציג לכם בדיקה של גן משחקים אשר נמצא לפני שיפוץ.
במידה והליקויים יהיו חמורים, יהיה צורך בהחלפת חלק מהמתקנים או את גן המשחקים כולו.

תאור כללי של גן המשחקים:

מדובר במגרש שצורתו כמשולש ישר זווית.
רוחבו הצמוד לרחוב בגין כ 10- מטר, ואורכו המקביל לקיר הבנין כ- 17 מטר.
המגרש צמוד לכביש הכניסה לחניון וכן למדרכה החיצונית.
הגן מוקף בגדר רשת-מתכת שגובה המינימלי 105 ס”מ.

כפי שניתן לראות בצילומים כולל המגרש 2 מתקנים:
מגלשה שגובה משטחה העליון כ 1.35- מטר מהקרקע,
מתקן הכולל 2 נדנדות ו 2- סולמות לטיפוס.
כמו כן ניצבים בשטח 2 ספסלי עץ לישיבה.

בתוך שטח המגרש נמצא צובר גז תת-קרקעי המסומן בבירור ע”י עמודי סימון צהובים,
שבמרכזם נמצא פתח המילוי של הצובר.
הצובר ממוקם בצמוד לאחד הספסלים ולנדנדות,
ופתח המילוי נמצא במרחק של כ 2- מטר ממתקן הנדנדות.

שטח המגרש מכוסה בדשא, אך הכיסוי איננו מלא וכולל קרחות – בעיקר בשטח מתקן הנדנדות.
מגלשה בגן שעשועים לפני שיפוץ
מגלשה בגן משחקים לפני שיפוץ
לאחר בדיקת הממצאים והשוואתם לדרישות הבטיחות השונות, נמצאו הליקויים השונים:
ליקויים המתייחסים למבנה המגרש,
ליקויים המתייחסים למיקום הצובר,
ליקויים המתייחסים למתקנים עצמם.

להלן הפירוט על פי 3 הקטגוריות הנ”ל:
א. ליקויים במבנה המגרש:
 1. הגידור סביב המגרש איננו שלם והוא פרוץ בשני איזורים,
  באופן שיתכן כי ילד עלול לצאת מהמגרש ולהיקלע
  מיידית למסלול נסיעה של מכוניות:

  הפרצה הראשונה היא בפינה הסמוכה למחסום הכניסה למכוניות,
  שם לא קיים בגדר קטע שאורכו כ- 1 מטר. (נראה כאילו קטע זה לא נבנה מלכתחילה).

  הפרצה השניה היא בפאה המערבית של המגרש (“קודקוד” המשולש),
  שגם שם עלול ילד לצאת החוצה ולהגיע לאיזור החניה / נסיעה של המכוניות.
  יצויין כי מדובר בעבירה על התקנות הדורשות כי במקרה של סמיכות המגרש לסיכון חיצוני כגון
  תנועת מכוניות במרחק הקטן מ- 15 מטר מהמגרש,

  חייב להימצא גידור שימנע מילדים להגיע לאיזורי הסיכון.

 2. בהתייחס לנפילה, שטח הגן עשוי דשא,
  אשר איננו עומד בדרישה למשטח בולם לנפילה אפשרית מהמדרך העליון של המגלשה,
  או מהסולמות הצמודים לנדנדות.
  השימוש בדשא כמצע מנחית מאושר רק עד לנפילה מגובה של 1 מטר,
  ואילו גובה משטח העמידה שבראש המגלשה הינו 1.35 מטר.
  למקרים אלה נדרש להשתמש במשטחים העשויים מגומי או סומסומית גן.
  (התקן מגדיר שיטת בדיקה מדויקת לצורך זה).
  יצויין כי אפילו אילו ניתן היה להשתמש במשטח דשא – הרי שבגן הנדון
  מצב הדשא איננו מבוקר ואיננו אחיד וכולל קרחות רבות באיזור הסולמות והנדנדות המועד לנפילות.

 3. התקנות דורשות קיומו של שלט במגרש, בנוסח: “ילד עד גיל 3 חייב בהשגחת מבוגר”.
  אמנם נמצא במגרש שלט דהוי שכנראה הכיל פעם הנחיה כזאת,
  אבל כיום הוא בלתי קריא לחלוטין.

 4. כמו כן דורשות התקנות כי בצמוד לצובר הגז (אליו עוד נתייחס בהמשך) יהיה שלט בנוסח:
  ” סכנה, חומר מתלקח, אסור לעשן ! “.
ספסלים בגן משחקים לפני שיפוץ
ספסלים בגן משחקים לפני שיפוץ
נדנדות בגן משחקים לפני שיפוץ
נדנדות בגן משחקים לפני שיפוץ

ב. ליקויים ביחס למיקום צובר-הגז:

 

 1. התקנות המתייחסות למגרש משחקים מגדירות מרחקים מינימליים מקווי מתח חשמליים.
 2. מבחינה זאת מיקום המגרש עומד בדרישות.
 3. התקנות המתייחסות לצובר גז תת-קרקעי דורשות שקצה הצובר יימצא במרחק מינימלי של 1 מטר ממקומות בהם אנשים נמצאים תדיר, כגון מעבר להולכי רגל, מדרכה וכו’.


במקרה הנדון המרחק המינימלי הנ”ל לא נשמר יחסית ל 2- מקומות:
א) מתקן הנדנדות צמוד לקצה הצובר במרחק הקטן מ- 1 מטר.
עקרונית ניתן לפתור בעיה זו ע”י הזזת מתקן הנדנדות כ- 1 מטר מערבה.

ב) 2 הספסלים, הצמודים ממש לצובר הגז.
אמנם גם אותם ניתן להזיז ובכך לעמוד בדרישות החוקתיות, אלא שככל הנראה הסיכון
נובע לא ממיקומם היחסי של הספסלים אלא מעצם קיומם בסמוך לצובר הגז:
ספסלים הינם מקום בו יושבים אנשים בניחותא (למשל בזמן שילדיהם משתעשעים במתקנים),
והם בהחלט עשויים לשכוח שאסור לעשן במקום זה.
במקרה של דליפת גז קטנה מהמתקן, דליפה שבמצב רגיל תתפזר באטמוספירה מבלי לגרום לסיכון,
די בבדל סיגריה אחד שמושלך כלאחר יד – כדי לגרום להתלקחות הגז ולאסון.
(בייחוד במצב הנוכחי בו הצובר ממוקם מאחורי גב הספסל, כך שכלל לא
מבחינים בו כאשר יושבים על הספסל, ולכן ניתן להסיח את הדעת מעצם הימצאותו).

מאחר ומדובר במגרש קטן מימדים, אין משמעות להזזת הספסלים למיקום אחר אלא יש לסלקם
כליל (וכן להציב שלט ברור המתריע: ” סכנה, חומר מתלקח, אסור לעשן ! ” כאמור לעיל).

ג. ליקויים במתקנים עצמם:
התקנות דורשות כי לכל מתקן שגובהו עולה על 60 ס”מ יהיה מעקה,
שגובהו האנכי מעל לנקודות המדרך יהיה לפחות 60 ס”מ.

דרישה זאת איננה מתקיימת בשני המתקנים שבגן, כדלהלן:

א) במגלשה הגובה האנכי של המעקה המלווה את הסולם הינו רק 30 ס”מ מהמדרך, במקום 60 ס”מ.


ב) המעקה הצמוד למשטח העמידה העליון של המגלשה איננו משתרע עד לקצה המשטח הזה, אלא נפסק אי- שם באמצע.


ג) המעקים הצמודים לסולמות הטיפוס במתקן הנדנדות, גם הם גובהם האנכי 30 ס”מ בלבד במקום 60 ס”מ.


ד) באחד מהסולמות הנ”ל חסר אחד מהמעקים לחלוטין (כנראה שנשבר פעם והוסר).

כל הליקויים הנ”ל ניתנים לתיקון ע”י מסגר מוסמך בלבד.

ד. סיכום והמלצות:
1. המיקום הנוכחי של צובר הגז בסמוך למתקנים ולספסלים
מהווה הפרה של התקנות.
ניתן לפתור זאת ע”י הזזת מתקן הנדנדות,
סילוק הספסלים, והוספת שילוט המתריע על סכנת העישון.


על אף שפעולות אלה מהוות פיתרון לדרישות החוקתיות,
ההמלצה היא למצוא מיקום אלטרנטיבי למגרש המשחקים שאיננו סמוך לצובר הגז,
לאור הסיכון הפוטנציאלי.

2. במידה והמגרש נשאר במיקומו הנוכחי, יש לתקן את הליקויים המתייחסים לפרצות בגדר.

3. כמו כן, באיזורים המתוחמים ברדיוס לפחות 0.75 מטר מסביב ל- 2 המתקנים
(כולל מסביב לשטח הנמצא מתחת למשרעת התנודה של הנדנדות)
יש החליף את הדשא במשטח גומי או סומסומית גן.
העומדים בתקן ובדרישות מכון התקנים.

4. כמו כן יש להשלים את השילוט החסר.

5. בין אם המגרש עובר למיקום אחר או נותר במקומו, יש לתקן את הליקויים במתקנים עצמם כפי שפורט לעיל.

תמונות והסברים על המגרש המחודש יעלו בהמשך,

ובהם יהיה מפרט של המוצרים אותם החליפו.

בנתיים תוכלו לקרוא עוד מידע בנושא שיפוץ, תחזוקה ותקן.

למאמרים ומידע שימושי לחצו כאן

דילוג לתוכן