Search
Generic filters
Filter by קטגוריות מוצרים

בדיקה, שיפוץ ותחזוקת מתקני משחק

בדיקה, שיפוץ, הבאה לתקן ותחזוקה שוטפת:

 
כחלק מדרישת מכון התקנים הישראלי, מחויבות הרשויות המוניציפאליות לתחזק על בסיס חודשי
ושנתי את מתקני המשחקים ברחבי העיר,
וזאת על מנת להבטיח שאכן המתקנים בטוחים וראויים לשימוש.

 

 

חברת אורן מבצעת עבור לקוחותיה את תהליך התחזוקה המלא, הכולל:

 
שלב ראשון: בדיקה המתבצעת ע”י בודק מוסמך, שהוכשר מטעם מכון התקנים הישראלי.
שלב שני: הפקת דו”ח המפרט את הליקויים הנדרשים להבאת המתקן לכדי שימוש בטוח.
שלב שלישי: שיפוץ ותיקון הליקויים שצוינו בדו”ח, ע”י צוות מקצועי ומיומן.
שלב רביעי: בדיקה חוזרת ע”י בודק מוסמך שמטרתה לוודא שאכן הליקויים תוקנו בהתאם לדרישות.
שלב חמישי: רישום אסמכתא המאשרת את תקינות הגן והיתר לשימוש בו.
שלב שישי: תחזוקה חודשית שוטפת הכוללת בדיקה ותיקון ליקויים קיימים.

 

 
 

שלב הבדיקה כולל:

 
 • בדיקת תקינות חזותית של המתקנים ושטחי המשחק.
 • בדיקת תקינות פיזית של המתקנים.
 • מדידת מרחקי בטיחות.
 • בדיקת תקינות האלמנטים.
 • בדיקת חוזק החומרים.
 • בדיקת חלקים חסרים.
 • בדיקת חלקי נענוע.
 • בדיקת חלקים בולטים המהווים סכנה.למידע נוסף בנושא: בדיקת בטיחות למתקני משחק – לחצו כאן

 
דו"ח בדיקה ופירוט ליקויים

שלב דו”ח פירוט הליקויים כולל:

 
 • רישום המתקנים הנמצאים בשטח הגן.
 • תיאור וחוות דעת מוסמכת על כל מתקן.
 • דגשים ורמת טיפול נדרשת.
 • מפגעים סביבתיים הקיימים בשטח הגן.
 • היתר או לחילופין הגבלת השימוש במתקנים.

 

 
דו"ח בדיקה ופירוט ליקויים

שלב השיפוץ כולל:

 
 • שיוף שברי עץ חדים.
 • החלפה וחיזוק ברגים רופפים.
 • החלפת מגלשות ואלמנטים שחוקים.
 • שימון מיסבים ושקלים.
 • תיקון ומילוי משטחי בטיחות.
 • הוספת חלקי מתכת ועץ חסרים.
 • חידוש וצביעת המתקנים.


למידע נוסף בנושא: שיפוץ מתקני משחק – לחצו כאן

 
שיפוץ מתקני משחקים

שלב התחזוקה כולל:

 
בדיקת תקינות חודשית.
שיפוץ ותיקון ליקויים.
בדיקה חוזרת להבטחת התקינות.
רישום דו”ח תיקונים ואישור תקינות.

למידע נוסף בנושא: תחזוקת מתקני משחק – לחצו כאן
תחזוקת מתקני משחקים

תחזוקת מתקני ספורט בהתאם לדרישות מכון התקנים הישראלי! תקן 1497
לאחרונה מכון התקנים פרסם הנחיות חדשות לבדיקות ובטיחות ב”מתקנים חיצוניים לפעילות גופנית”.

למידע נוסף בנושא: תחזוקת מתקני ספורט – לחצו כאן

תחזוקת מתקני ספורט
שיפוץ מתקני ספורט בהתאם לדרישות מכון התקנים הישראלי תקן 1497.
בהתאם לדרישות מכון התקנים למתקנים חיצוניים לפעילות גופנית.
חובה לבצע תחזוקת מתקני ספורט.
על מנת לשמור על מתקני ספורט תקניים, נדרש לבצע שיפוץ, תיקון ליקויים
ותחזוקה חודשית ושנתית למתקני ספורט.

למידע נוסף בנושא: שיפוץ מתקני ספורט – לחצו כאן

 

 
תחזוקת מתקני משחקים
דילוג לתוכן